مهره مار هندی و فلفل سیاه tagged posts

معرفی کامل نژاد مهره مار هندی دابویا

SPACESUIT NASA Mercury Navy Mark IVارزش طلا، زرگر، ارزش یک گوهر، یک گوهر را حدس بزنید: متخصص ارزش هر چیزی را می داند، نه دیگران را. طبل خالی است: فقط فریاد می زند وگرنه باران می بارد. فردا روز خداست: شما مجبور نیستید همه کارها را امروز انجام دهید. این دیدار در عین حال برایم دور و نزدیک به نظر می رسد، درست یادم نیست – الان چند مورد یادم افتاد – گفتم باید خاطراتم را بنویسم – اما خیلی دیرتر اتفاق افتاد و ربطی به موضوع ندارد و در نتیجه نقاشی را کاملاً رها کردم – دو ماه پیش – نه، دقیقاً دو ماه و چهار روز بود، سیزدهمین نوروز بود عمویم وارد شد – یعنی گفت دایی من است، من او را ندیده بودم. چون او به دور از جوانی سفر می کرد، انگار – فکر می کردم می تواند با من تجارت کند، زیرا شنیده بودم که دارد تجارت می کند – در هر صورتوگرنه دایی من پیرمردی بود که سرش قوز کرده بود و شنل زرد روی دوش و روسری به سرش بسته بود...

Read More