Blog Archives

افزایش جذب کربن: فرصت های بالادست نفت و گاز در CCUS


در طی چند ماه گذشته ، من شاهد افزایش قابل توجهی در تعداد مقالات ، مقالات و وبینارها در زمینه مسائل مربوط به جذب ، استفاده و ذخیره کربن (CCUS) بوده ام ، اما این اولین باری نیست که می بینم افزایش علاقه به موضوع. در سال 2009 ، کنگره تلاش کرد قانونی را تصویب کند که برای تولید گازهای گلخانه ای رژیم محدود و تجاری ایجاد می کند.

در آن زمان ، شرکتی که من در آن کار می کردم عملیاتی را در یک زمینه Alamama Smackover انجام داده بود که لازم بود دوباره تزریق یا دفع CO dispos تولیدی آن را بررسی کنید...

Read More

اگر بخوبی دنبال شود ، روند مجلس می تواند کیفیت قوانین را بهبود بخشد