Monthly Archives آوریل 2021

نهاد ضد انحصار می گوید ، تغییرات برنامه ریزی شده مکزیک می تواند باعث صدمه به رقابت شود


کمیسیون رقابت اقتصادی فدرال مکزیک در 12 آوریل اعلام کرد ، برخی از مفاد پیشنهاد مکزیکی که در ماه مارس به کنگره برای تغییر قانون هیدروکربن ها ارسال شده است ، بر رقابت در صنعت تأثیر می گذارد و قیمت ها را برای مصرف کنندگان افزایش می دهد.

در بیانیه ای ، ناظر ضد اعتماد ، معروف به COFECE ، همچنین گفت که اگر این ابتکار تصویب شود ، باعث ایجاد عدم اطمینان قانونی در صنعت و تحریف سیستم مجوزهای نفتی می شود.

این نهاد ناظر همچنین با انتقاد از بخشی از قانون قانونی که قانون هیدروکربن های کشور را برای اج...

Read More

با اثر ، بلافاصله!