Monthly Archives آوریل 2021

تعداد سکوهای نفتی ایالات متحده افت می کند ، اینچ تعداد دکل های گاز بالا می رود

[ad_1]

شرکت های انرژی ایالات متحده در این هفته سکوهای نفت و گاز طبیعی را اضافه کردند و منجر به نهمین افزایش ماهانه دکل ماهانه شد ، زیرا بهبود قیمت ها باعث شد برخی از مته ها دوباره به زیر چاه بروند.

شرکت بیکر هیوز در گزارش هفتگی خود گفت ، تعداد دکل های نفت و گاز ، شاخص اولیه تولید آینده ، در هفته منتهی به 30 آوریل با افزایش دو به 440 ، بالاترین میزان از آوریل 2020 است.

این ششمین باری بود که شمارش در هفت هفته گذشته افزایش یافت و تعداد کل 32 یا 8 درصد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داد...

Read More

واکسیناسیون کرونا – خدمات بهینه سازی کارکنان بهداشت

[ad_1]