گمانه زنی ها در مورد تغییر کابینه اتحادیه نشان می دهد که هویت همچنان نیروی محرک در سیاست هند است

[ad_1]

نخست وزیر نارندرا مودی انتظار می رود امروز اصلاحیه کابینه اتحادیه را اعلام کند. گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که تغییراتی که در روز گذشته در میان استانداران اعلام شد ، پیش درآمد تغییر در ترکیب شورای وزیران است.

در نتیجه ، هم در رسانه های اصلی و هم در شبکه های اجتماعی در مورد تغییرات احتمالی گمانه زنی هایی صورت گرفته است. ویژگی بارز گمانه زنی ها این است که تغییر و تحولات عمدتا از طریق منشور هویت ، عمدتاً طبقه و جنسیت مشاهده می شود. در حالی که کاست دارد
از جنبه های ذاتی حساب سیاسی بوده است ، جنسیت در گذشته نزدیک برجسته شده است. نتایج انتخابات مجلس طی چند سال گذشته نشان می دهد که زنان می توانند در رقابتهای تنگاتنگ انتخاباتی تفاوت اساسی ایجاد کنند.

هر چند وقت یک بار ، تحلیل سیاسی ، اقتصادی یا عامل دیگری را به عنوان تأثیر غالب بر نتایج انتخابات مطرح می کند. آنها توضیحات قابل قبولی هستند. اما ویژگی ماندگار سیاست هند بسیج پشتیبانی براساس هویت ، به ویژه هویت است
کاست

تغییر احتمالی کابینه یکی از مهمترین تحولات سیاسی قبل از انتخابات مجمع در پنج ایالت در اوایل سال آینده خواهد بود. از میان 5 مورد ، UP مهمترین سیگنال از نظر سیگنالی است که برای انتخابات لوک سبها در سال 2024 ارسال خواهد کرد. بنابراین ، منطقی است که تصور کنیم هویت و نه تخصص دامنه ، بر عملی که ترکیب شورای وزیران را تغییر می دهد ، مسلط خواهد بود.

همچنین بخوانید: کابینت آماده برای توسعه ، OBC ها ممکن است قسمت بزرگ اسکله را بدست آورندلینک شده
پایان مقالهLeave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>