کارشناسان خدمات میدان نفتی نوآوری مداوم پیش رو در شیل آمریکا را مشاهده می کنند

[ad_1]

پیشرفت در فن آوری و تکنیک هایی مانند تغییر از ژل های متقاطع به شکاف های آب روان ، سیستم های هوایی بدون سرنشین برای تشخیص نشت متان و شبیه سازی-به نام تعدادی دیگر-به تغییر نمایشنامه های شیل ایالات متحده کمک کرده است.

جایی که صنعت از نظر فناوری پیش می رود می تواند شامل اتوماسیون بیشتر ، ارتقاء تشخیص آلاینده ها و همکاری با صنایع خارج از نفت و گاز باشد. به گفته هیئت متخصصان Avitas ، Total Sands Solutions و XRI Holdings در کنفرانس اخیر DUG Permian Basin و Eagle Ford ، اهداف باقی ماندن در رقابت اقتصادی و افزایش بهره وری همچنان برای بازیکنان شیل ایالات متحده و شرکت های خدمات نفتی باقی خواهد ماند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>