چشم انداز روغن ، روند اکتشاف گاز

[ad_1]

به گفته تحلیلگران ، گزینه های نوظهور بازی در حال کاهش هستند ، اکتشافات زیربنایی در حال افزایش است و زمان چرخه ها در یک چشم انداز اکتشاف نفت و گاز در حال سلطه توسط ابر بزرگ و NOC است.

این مشاهدات در وبینار گروه انرژی جهانی وستوود در این هفته برجسته شد. شرکت ها همچنان به دنبال نفت و گاز هستند که حتی برای انتقال نیازهای روزافزون جهان به آینده با کربن پایین ، هنوز هم به آنها احتیاج خواهد داشت. با این حال ، هرچه بودجه های اکتشافی برای برخی کوچکتر می شود ، شرکت های کمتری در حال حفاری چاههای پرمخاطره هستند که بیش از 100 میلیون بشکه معادل نفت (بازی های بو) یا مرزی را هدف قرار دهند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>