پرسش و پاسخ E&P Plus Exec: پشت صحنه برنامه جدید نوآوری آزمایشگاه هالیبرتون

[ad_1]

[Editor’s note: A version of this story appears in the February 2021 issue of E&P Plus.]

هالیبرتون اخیراً برنامه آزمایشگاه های هالیبرتون خود را راه اندازی کرده تا به عنوان نوعی ابتکار عمل جوجه کشی باشد که به شرکت های شرکت کننده امکان دسترسی به امکانات آزمایشگاهی هالیبرتون را می دهد. طبق گفته این شرکت ، آزمایشگاه های هالیبرتون به عنوان یک محیط مشارکتی عمل می کند که در آن کارآفرینان ، دانشگاهیان ، سرمایه گذاران و آزمایشگاه های صنعتی برای پیشبرد انرژی پاک و مقرون به صرفه با یکدیگر همکاری می کنند.

این شرکت به E&P Plus گفت: “برای دستیابی به مراحل اولیه ، شرکت های انرژی پاک برای دستیابی به اهداف رشد خود ، آنها به سرمایه ، تخصص فنی و عملیاتی ، راهنمایی ، دسترسی به فضای آزمایشگاه و توانایی نشان دادن توانایی اندازه گیری فناوری های خود نیاز دارند.” “آزمایشگاه های هالیبرتون این توانایی ها و منابع را برای حمایت از موفقیت تجاری جمع می کند.”

در این مصاحبه ویدیویی اختصاصی ، اسکات گیل ، مدیر اجرایی آزمایشگاه های هالیبرتون ، با E&P Plus در مورد این برنامه ، اهداف آن و اینکه چرا هالیبرتون احساس می کند این برنامه ضروری است ، به عنوان صنعت به سمت دوره جدیدی با شدت کم کربن حرکت می کند ، صحبت کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>