پاسخ نظارتی به حمله خط لوله استعماری “زودرس” خواهد بود

[ad_1]

به گفته مدیر امنیت عملیاتی API و واکنش اضطراری ، سوزان لمیوکس ، همانطور که نگاه به واکنش دولت فدرال در برابر حمله سایبری به خط لوله استعماری مستقر در جورجیا خیره می شود ، تنظیم سریع ردیابی هرگونه توسعه آینده در زیرساخت های حیاتی انرژی را سخت می کند.

لمیوکس در 11 مه در جلسه توجیهی امنیت سایبری API گفت: “هر اقدامی نظارتی در حال حاضر زودرس است” ، من می گویم زودرس اگر در واکنش به این رویداد خاص باشد زیرا ما هنوز در این رویداد هستیم. Ransomware همه را تحت تأثیر قرار می دهد ، بنابراین جدا کردن بخش خط لوله برای استانداردهای امنیت سایبری ، در حالی که ما حتی واقعاً نمی دانیم جزئیات این حادثه زودرس است. “

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>