وقتی اراده الهی به نظر ما یک اراده نیست

[ad_1]

توسط Jug Suraiya

چرا اتفاق های بد برای آدم های خوب رخ میده؟ این س –ال – به اندازه طلوع بشریت – حتی در میان بیماری همه گیر ویروس کرونا ، که دسترسی مهلک آن تقریباً همه خانوارهای کشور را لمس کرده است ، آشفتگی بیشتری به خود گرفته است.

در مرکز این س aال معمایى وجود دارد که متکلمان را از هزاران سال به این سو تحت تعقیب قرار داده است: چرا خداى قادر مطلق و ظاهراً بخشنده از یک فاجعه بر سر مردمى که کمترین استحقاق آن را دارند بازدید می کند؟ چرا باید کودکان بی گناه را متحمل رنج کرد؟

ملحدان می توانند این سوال را کنار بگذارند. اگر خدایی نباشد ، همه آنچه اتفاق می افتد نتیجه یک شانس است.

اما کسانی که به خالق مهربان اعتقاد دارند باید با این س questionال روبرو شوند که تهدید می کند پایه های ایمان آنها را تضعیف می کند.

پاسخی که اغلب در پاسخ به این س givenال داده می شود – اینکه یک طرح بزرگ وجود دارد که فقط توسط یک موجود قادر مطلق قابل درک است و نه توسط انسانهای ساده – در بهترین حالت ابله است. کدام طرح بزرگ بر اساس پیش فرض هرگز ابدیت ، درد و عذاب بی گناهی در اینجا و اکنون را توجیه می کند؟ شاخه ای از فلسفه دینی به نام تئودسیس ، تلاش می کند توضیح ظریف تری ارائه دهد ، که سعی دارد توجیه کند که چرا خدای متعال اجازه می دهد وجود شر و رنج در جهان وجود داشته باشد.

اگر خدا علت اصلی همه چیز است ، درست تا سقوط گنجشک ، چرا خدا نمی تواند برای جلوگیری از فاجعه شفاعت کند؟

و پاسخ این پاسخ توسط فیلسوفان این است که اگر خدا به طور معجزه آسایی در کارهای زمینی مداخله می کند ، ما به عنوان انسان ظرفیت اختیار خود را از دست می دهیم. از بین همه گونه ها فقط انسان ها هستند که می توانند بین خیر و شر تفاوت قائل شوند و یکی یا دیگری را انتخاب کنند.

اعتقاد پان هند به پویایی کارما و تناسخ امتداد این استدلال است: ما می توانیم بین درست و غلط یکی را انتخاب کنیم و این انتخاب ها مسیر زندگی آینده ما را تعیین می کند. اما اگر ما قصد تناسخ را نداریم ، چگونه می توانیم خود را با درد از دست دادن یکی از عزیزان در این زندگی که همه آنچه ما داریم سازگار کنیم؟

یک زاهد با تکذیب جهانی می گوید این خدا نیست که باعث رنج ما می شود بلکه خود ما هستیم که با ایجاد وابستگی به چیزها یا به مردم مسئول آن هستیم که از دست دادن آن اندوهی را به همراه دارد. بدون وابستگی ، بدون رنج.

اما همه ما نمی توانیم ، یا نمی خواهیم ، زاهدان فریاد دهنده جهان باشیم. و همینطور زیرا اگر همه ما این کار را کردیم ، خداحافظی علم و هنر و تجارت و خانوار و خانواده و نسل های آینده. در رسانه های اجتماعی یک نقل قول وجود دارد که به طور خلاصه معادله ظریف بین اراده الهی و آزادی انتخاب انسان را خلاصه می کند: خدا در همه چیز است ، اما همه چیز در خدا نیست.

درک من از آن این است که خداوند ، اگر دوست دارید آن را املا کنید DNA ، سرنوشت ژنتیکی ما ، طبیعت ما را تشکیل می دهد و در آن طبیعت یک فضای کوچک اما بسیار مهم وجود دارد که ما آن را پرورش می دهیم و آن آزادی اراده ما است.

ما در انتخاب همه چیز از جمله عشق و انکار آن آزاد هستیم. و اگر عشق است که انتخاب می کنیم ، ترس از دست دادن آن برای ما باج می گیرد. درد از دست دادن بهایی است که برای نعمت عشق می پردازیم.

این معامله مذاکراتی است که ما آن را زندگی می نامیم. یا بگیرش یا ولش کن. شما در انتخاب آزاد هستید.

برای امید به زمان Covid-19 ، سوالات خود را برای اساتید معنوی ارسال کنید ، QR Code را اسکن کنید یا از https://bit.ly/3eGSfvo دیدن کنیدلینک شده


سلب مسئولیت

نظرات بیان شده در بالا از نظر نویسنده است.پایان مقالهLeave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>