هیدروژن هایپ انرژی پاک به معنای پاک کردن موانع نیست

[ad_1]

گرفتار هیاهوی فعلی اطراف هیدروژن به عنوان عزیزم انرژی پاک ، فراموش کردن H می تواند آسان باشد2صعود به سلطه جهانی چیز مطمئنی نیست. هیئت متخصصان هیدروژن طی یک وبینار 13 آوریل به میزبانی رویترز گفتند که موانع زیادی در راه آن وجود دارد.

از جمله زیرساخت ها ، بودجه ، ذخیره سازی ، حمل و نقل ، فشرده سازی ، انتشار چرخه زندگی ، چارچوب نظارتی ، خطرات سرمایه گذاری و دوام اقتصادی.

گفته شد ، هنوز هم متخصصان به هیدروژن به عنوان منبع انرژی پاک که احتمال موفقیت آن زیاد است رای می دهند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>