نفس کشیدن در Brownfields: نوآوری برای افزایش عمر دارایی

[ad_1]

Alistair Mykura ، مدیر ارشد محصول ، زندگی در زمینه ، سیستم های تولید زیر دریا ، برای بیکر هیوز

سال 2020 دوره سخت دیگری برای بخش نفت و گاز بود. در دوره ای که تقاضا به سرعت برطرف شد ، قیمت های عمده فروشی حتی به طور موقت منفی شدند و عدم اطمینان افزایش یافت. مثل همیشه در زمان رکود ، فراخوان برای بررسی امکان افزایش عمر دارایی های موجود ، احیای مجدد سایت های قهوه ای و کارایی بیشتر با تولید بیشتر با کار کمتر است.

در نتیجه ، علاقه زیادی به سیستم های کنترل تولید برای توسعه Brownfield ، بازگشت سریع و راه حل های ارتقا تجهیزات وجود دارد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>