نظر: احیای بخش نفت تولیدکننده هایی را در نظر دارد که به زمان رونق چشم دوخته اند

[ad_1]

اگر فکر می کردید ویروس کرونا برای همیشه صنعت نفت را با مشکل روبرو کرده است ، دوباره فکر کنید. فقط یک سال پس از جنگ قیمت سعودی و روسیه و همه گیر شدن عامل بدترین سقوط نفت در دهه های گذشته ، یک روند معکوس خیره کننده در جریان است.

این به ذهن خطور می کند که برچسب سپر گفته شده برای تزئین نیم تن از تگزاس به آلبرتا: “لطفا خدا ، یک رونق روغن دیگر به من بده ، من قول می دهم که دفعه بعد همه چیز را از بین ببرم.”

لحظه ای که این وثیقه آزمایش می شود ناگهان از آنچه که شش ماه پیش انتظار می رفت نزدیک تر است. قیمت های خام ، تقاضا ، سهام عمومی و وضعیت رو به رشد نفت همه در حال افزایش است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>