مطالعه بخش انرژی پیشرفت در شمول ، تنوع را نشان می دهد

[ad_1]

بر اساس نتایج یک مطالعه اخیر ، برخی از شرکت های خدمات انرژی و فناوری ایالات متحده شاهد تعداد بیشتری از زنان کارگر هستند ، و این یک روند ملی مشهود است که وقتی همه گیر COVID-19 سال گذشته زندگی سنتی و زندگی شخصی را پشت سر گذاشت.

تحقیقاتی که در 8 ژوئن توسط شورای فناوری و نیروی کار انرژی ، با همکاری شرکت مشاوره Accenture که مقر آن در ایرلند است ، رونمایی شد ، نشان می دهد درصد زنان در بخش فناوری و خدمات انرژی این شورا در سه سال گذشته 3 تا 19 درصد افزایش یافته است. این افزایش فقط در حدود 20٪ از اهداف این شورا در سال 2018 هنگام انتشار اولین مطالعه تنوع جنسیتی است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>