مسیر جلو: صنعت به زودی از نفت دور نمی شود

[ad_1]

با وجود اینکه شرکت های نفت و گاز به طور فزاینده ای بر کاهش اثرات زیست محیطی عملیات خود با تلاش های تهاجمی متمرکز بر روایت انتقال انرژی تمرکز می کنند ، اما طبق این گزارش ، آنها حداقل از چند دهه آینده از سوخت های فسیلی دور نمی شوند. دکتر جری بیلی ، مدیر Petroteq Energy و رئیس سابق Exxon Arabian Gulf.

بیلی در مصاحبه اخیر خود با فایزا رضوی از Hart Energy گفت: “شرکت های نفتی از نفت حرکت نمی کنند ، این چیزی است که آنها را به جایی رسانده است.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>