متنوع Raids Blackbeard’s Barnett Assets با معامله 180 میلیون دلاری

[ad_1]

شرکت Diversified Energy در ماه مه با خرید 180 میلیون دلار دارایی های Barnett Shale از Blackbeard Operating LLC توافق كرد. این معامله در اواخر تاریخ بسته شدن Diversified در خرید دارایی های Cotton Valley در Indigo Minerals LLC در لوئیزیانا انجام شد.

با هر دو خرید ، Diversified در 21 مه گفت که 300،000 هکتار خالص اجاره به منطقه ای اضافه می کند که منطقه تمرکز منطقه ای مرکزی لقب گرفته است. ترکیبی ، این شرکت 315 میلیون دلار ناخالص برای 192 میلیون فوت مکعب معادل گاز طبیعی در روز هزینه کرده است. این شرکت همچنین ذخایر PDP PV-10 را 413 میلیون دلار حساب کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>