قدرت شما چیست؟

[ad_1]

بزرگترین قدرت خود را بشناسید و اجازه دهید تا تصمیمات و انتخابهای شما را هدایت کند.

آیا می دانید بزرگترین قدرت شما به عنوان یک شخص چیست؟ آیا شجاعت است؟ تمامیت؟ صبر؟ رحم و شفقت – دلسوزی؟ تدبیر؟ خلاقیت؟ یا – ترکیب خوبی از هر یک از این موارد؟ آیا نقاط قوت شما را در مسیری که قدم گذاشته اید راهنمایی کرده اید یا از رفتن تعجب کرده اید؟

چرا برخی از افراد صادق هستند ، در حالی که دیگران به راحتی دروغ می گویند؟ برخی با شجاعت به جلو حرکت می کنند ، در حالی که دیگران هزار بار قبل از حرکت یک قدم جلوتر فکر می کنند. برخی عمیقاً دلسوز و برخی دیگر بی رحمانه هستند؛ برخی از افراد با اعتماد به نفس بالا ، دیگران به شدت ناامن هستند. آیا عجیب نیست که یک نفر به راحتی صاحب یک اشتباه شود و طلب بخشش کند ، در حالی که دیگری هرگز به اشتباه خود اعتراف نمی کند ، چه رسد به اینکه از او عذرخواهی کند؟ برخی از افراد تمایز واضح و واضحی بین درست و غلط دارند ، در حالی که بسیاری از آنها اجازه می دهد مرز با کمک انبوهی از دروغ ها ، سازش ها و خردورزی ها محو شود. شخصیت شما در مورد همه این خصوصیات تصمیم می گیرد.

قدرت شخصیت چیزی نیست که ما با آن متولد شویم و نه در پیله محافظت آغشته است. ما وقتی بزرگ می شویم ارزش های خانواده ها و جوامع را در خود می پرورانیم ، اما شخصیت نمی تواند جذب شود. شما شخصیت خود را از طریق تجربه در حالی که در زندگی با صداقت ، شجاعت و اشتیاق طی می کنید ، می سازید. از طریق آزمایش و مصیبت است که شخصیت های قوی ساخته می شوند. افراد با شخصیت های قوی ، احساس جدی و غلطی دارند و شهامت این را دارند که خود را از وسوسه دور نگه دارند.

قدرت شخصیت شما پایه و اساس شخصیت شما و برای همه انتخاب های آینده است ، و بنابراین یک عنصر بسیار مهم برای زندگی است. هر یک از ما نقاط قوت و ضعف خود را داریم ، که هیچ کس بهتر از ما درک نمی کند. خیلی اوقات از قضا اگر نتوانیم اینها را به خوبی مدیریت کنیم ، بزرگترین نقاط قوت ما همچنین می توانند بزرگترین نقاط ضعف ما باشند.

بنابراین در کنار درک نقاط قوت خود ، درک چگونگی مدیریت این موارد به روشی منطقی و واقع بینانه نیز به همان اندازه مهم است. صادق بودن به معنای آشکار کردن حقایق آسیب زا نیست. یک فرد شجاع نباید بی پروا باشد. نباید احساس همدردی را برای افراد ناشایست به هدر داد و وفاداری به شما اجازه حلقه شدن در گردن شما را نداد!

شخصیت شما از افرادی که در هسته اصلی شما هستند سرچشمه می گیرد و تعریف می کند. این طرز فکر و طرز تفکر شما را تحت تأثیر قرار می دهد و در انتخاب ها و تصمیمات شما کاملاً مشهود است. این به رشد ویژگی های انسانی شما کمک می کند. این سنگ بنای تکامل شما به عنوان یک انسان است. و اگر هدف زندگی تکامل به سوی خود بهتر است – پس شخصیت به تنهایی مسئول سفر شما به سمت آن هدف است.

شناختن نقاط قوت خود – به ویژه یکی از بزرگترین نقاط قوت – بسیار حیاتی است. بنابراین مهم است که تمرکز خود را بر روی این قدرت حفظ کرده و او را وادار به بازی غالباً کنید ، و برای تصمیم گیری و تصمیم گیری خود به آن بازگردید. نقاط قوت شما همان چیزی است که شما را از دیگران متمایز می کند. روی آنها تمرکز کنید و از آنها برای کمک به پیشرفت بهتر زندگی استفاده کنید. اغلب وقتی انتخاب بین ذهنیت و مهارت است ، کسانی که ذهنیت بهتری دارند ترجیح داده می شوند و در زندگی بهتر عمل می کنند.

بنابراین ، نقاط قوت برای تمرکز و توسعه چیست؟

احساس صداقت و عدالت داشته باشید. اصولی ، شجاع ، همدل ، صبور ، قاطع ، سازگار و واقع بین باشید. اشتیاق و تخیل و ذهنی کنجکاو را پرورش دهید که هرگز از یادگیری خسته نمی شود. نقاط قوت و کیفیت خود را با درایت تعدیل کنید ، تا بتوانید تصویر بزرگتر را ببینید. با فروتنی و سپاسگزاری زندگی کنید. به راحتی ببخشید و با مثبت نگری و شوخ طبعی به زندگی نگاه کنید. استکبار ، فریب و خودخواهی را کنار بگذارید.

البته هیچ کس نمی تواند نمونه همه این فضایل باشد. اما هر چه بیشتر داشته باشید ، شخصیت شما قویتر است.

به نظر شما کدام یک از اینها بزرگترین نقطه قوت شماست؟ یا آیا مورد دیگری دارید که در اینجا لیست نشده باشد؟لینک شده


سلب مسئولیت

نظرات بیان شده در بالا از نظر نویسنده است.پایان مقالهLeave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>