فروش دارایی 140 میلیارد دلاری: سرمایه گذاران با فشار دادن بیگ اویل به خالص صفر

[ad_1]

فاصله یک شرکت از سوخت های فسیلی فرصت دیگری برای دو برابر شدن است.

تحت فشار شدید سرمایه گذاران و فعالان برای اقدام بیشتر درمورد تغییر اقلیم ، برخی از بزرگترین شرکتهای نفت و گاز جهان دارایی های میلیاردها دلاری را برای فروش قرار داده اند.

افرادی مانند برایان گیلواری ، رئیس Ineos Energy ، بازوی شرکت خصوصی مواد شیمیایی انگلیس ، از دور نظاره می کنند. همانطور که بسیاری از شرکتهای انرژی سعی در تغییر فناوریهای نفت و گاز و کربن کم دارند ، اینئوس داراییهای سوخت فسیلی ناخواسته را خریداری می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>