فرمول نرخ سود پس انداز کوچک برای کمک به پس انداز باید دوباره اصلاح شود

[ad_1]

در کمتر از 24 ساعت ، دولت تصمیم عصر سه شنبه را برای کاهش نرخ بهره در برنامه های پس انداز کوچک معکوس کرد. این قسمت نقایص رویکرد فعلی در تعیین نرخ بهره را برجسته می کند. این طرح ها توسط دولت اداره می شود و نرخ بهره آنها با نرخ های قابل مقایسه با اوراق بهادار دولتی یا GSec مرتبط است. از آوریل 2016 ، دولت قرار است این نرخ ها را هر سه ماه یک بار تنظیم کند. با این حال ، بازنشانی ها تصادفی بوده و فرمول تعیین نرخ بهره را بی معنی می کند. یک دلیل دارد

نرخ بهره GSec حتی اگر این اوراق قرضه معامله شود واقعاً بازار نیست. RBI بسته به رویکرد سیاست پولی آن ، به طور قابل توجهی روی این نرخ ها تأثیر می گذارد. ابتدا کمیته سیاست های پولی نرخ بهره سیاست ها را تعیین می کند. RBI با استفاده از مجموعه ای از ابزارها برای رساندن بازده GSec به سطوحی که اهداف آن را برآورده می کند پشتیبانی می شود. طی دو سال گذشته ، با توجه به اولویت رشد اقتصادی نسبت به تورم ، نرخ های بهره پایین آمده است. RBI و بانک ها ممکن است در نظر بگیرند که نرخ پس انداز اندک پس انداز سیگنال های سیاست پولی را تحریف می کند اما دولت ها با محدودیت های متفاوتی روبرو هستند.

مدت هاست که طرح های پس انداز اندک برای مرکز و ایالت ها سود زیادی داشته است. محبوبیت آنها همچنین نشان می دهد که آنها به عنوان یک گزینه پس انداز طولانی مدت بدون ریسک برای مردم مهم هستند. نرخ بهره این طرح ها باید با سیاست پولی مرتبط باشد ، اما فرمول فعلی بهینه نیست. ما برای تقویت رشد و کمک به استقراض دولت درگیر طلسم سرکوب مالی هستیم. اما اگر پس اندازکنندگان به عنوان امری بدیهی تلقی شوند ، خطرات بالاتر بی ثباتی مالی وجود دارد. این فرمول باید برای پس اندازکنندگان پس انداز سرکوب مالی دوباره اصلاح شود. این بهتر از خودسری ظاهری در تنظیم مجدد نرخ بهره است. بازگشت روز گذشته فقط نیاز به تغییر فرمول را تأیید می کند.لینک شده


این قطعه به عنوان نظر سرمقاله ای در نسخه چاپی تایمز هند.پایان مقالهLeave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>