عید سعید فطر ایمان فرد را دوباره زنده می کند

[ad_1]

جشن عید سعید فطر در اولین تاریخ شوال که دهمین ماه از تقویم هجری است ، برگزار می شود. این پایان دوره یک ماهه روزه داری است. هدف از روزه گرفتن ، احیای مجدد ایمان با آماده سازی یک م aمن برای این زندگی آزمایشی دنیوی و آموزش صبر و آگاهی از وظیفه است.

پرهیز از اعتیاد که در هنگام روزه داری انجام می شود ، این است که به یک مiمن اجازه داده شود تا روی خود تمرکز کند و در زندگی تأمل کند. با این کار او به جایی می رسد که می تواند نعمت های بی شمار خداوند متعال را کشف کند. وقتی فرد روزه دار از ترک غذا و آب روزه می گیرد ، به درماندگی خود در برابر عظمت خداوند پی می برد. این تجربه به او می فهماند که خدا بخشنده نهایی است. چنین تحقق احساس عاطفی عمیقی از عشق و شکرگذاری برای بخشنده خود ایجاد می کند. به عبارت دیگر ، روح عید سعید فطر به یک مiمن اجازه می دهد که به عظمت خداوند متعال اعتراف کند.

ماه روزه داری و روز عید سعید فطر برای یادآوری نقشه خلقت خداوند است. روزه نشانگر این زندگی دنیوی است و عید سعید فطر به طور نمادین زندگی آخرت را به یک م aمن یادآوری می کند. روزه گرفتن ، روحیه مومن را در فضیلتهایی مانند صبر و شکرگویی ، فروتنی ، خویشتنداری و وظیفه هوشیاری نسبت به همنوعان خود روحانی می بخشد. به همین دلیل پیامبر اسلام فرمود ماه روزه ماه صبر است. (مسند احمد |، حدیث شماره 20323)

طبق عادت روز عید روز پاداش الهی است. این بدان دلیل است که عید سعید فطر طعم کم رنگ زندگی آخرت را به انسان می بخشد. هنگامی که ممنان وظیفه خود را در ماه رمضان با روح واقعی فصل مشاهده می کنند ، خداوند اعلام می کند ، “ای فرشتگان ، شاهد باشید که من تصمیم گرفتم بهشت ​​دنیوی آخرت را به آنها عطا کنم.” (شعابول ایمان، حدیث شماره 3444) این او را به یاد خوشحالی ها و لذت های آخرت وعده داده شده به مeverمنی می اندازد که این آزمایش دنیوی را با موفقیت پشت سر بگذارد و بدین وسیله نامزد رحمت خدا و یافتن مکانی در دنیای ابدی و کامل بهشت ​​شود. .

افطار برای محدودیت های اعمال شده در طول روز برای چند ساعت پایان می یابد و روز جشنواره عید سعید فطر به منع و محدودیت های اعمال شده در کل ماه پایان می دهد. یک مiمن واقعی ، با صمیمانه ترین حالت دوره روزه داری را پشت سر می گذارد ، به محض اینکه ماه رمضان تمام شود و جشن های عید در جریان باشد ، احساس آخرت پیدا می کند. احساس می کند گویی مهمان الهی است. قلب او از اعماق وجودش فریاد می زند: “خدایا ، همانطور که به من در انجام دستورات روزه داری کمک کردی و در اوج ماه ، شادی های عید را به من عطا کردی ، این زندگی من را بپذیر یکی را در روزه گذراند و لذتهای بهشت ​​را به من ارزانی داشت. مرا در فهرست افرادی که با گشودن درهای رحمت به زندگی بهشتی اعطا شده اند ، قرار ده!

وقتی م aمنی از این ماه بیرون می آید و خود را در حال مشاهده عید سعید فطر می بیند ، باید روح همبستگی و برادری را نیز یادآوری کند ، که عید آن به معنای عید است. ماه رمضان و عید سعید فطر امسال در پس زمینه و وضعیت شدید ناشی از درد و احساس از دست دادن بوده است. بیایید دعا کنیم که این عید فطر شجاعت ما را تجدید کند ، دیدگاه های جدیدی باز کند و چشم انداز تازه ای برای مقابله با مبارزات زندگی با قدرت ارائه دهد. در عوض ما را از تسلیم ناامیدی نجات می دهد!لینک شده


سلب مسئولیت

نظرات بیان شده در بالا از نظر نویسنده است.پایان مقالهLeave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>