روندهای تحقیق و توسعه سرمایه گذار نفت و گاز: جنگنده خیابانی

[ad_1]

[Editor’s note: A version of this story appears in the June 2021 issue of Oil and Gas Investor magazine.]

هک شدن خط لوله استعماری و تعطیلی بعدی آن در ماه مه ، یکی از بدترین نشت های شادنفرید – یا لذت بردن از بدبختی دیگران – را در تاریخ معاصر به وجود آورد.

نشنال ریویو ، با خوشحالی روشن ، گزارش داد که “هفده ایالت و اوه کنایه با شکوه! – منطقه کلمبیا پس از بسته شدن خط لوله استعمار ، وضعیت اضطراری اعلام کرده است.”

همین مقاله ابراز تاسف کرد که طوفان های یخی تگزاس که در فوریه 111 کشته بر جای گذاشت ، به سرعت فراموش شدند.

شاید این هزینه هوس باز باشد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>