ردیاب فعالیت غیر متعارف انرژی هارت (هفته 19 آوریل 2021)


بر اساس اطلاعات Enverus Rig Analytics ، تعداد دکل های ایالات متحده در 14 هفته آوریل در یک هفته گذشته یکبار افزایش یافت و به 509 رسید. این تعداد در ماه گذشته 5٪ افزایش داشته اما نسبت به سال گذشته 7٪ کاهش داشته است.

هر دو حوزه Anadarko و Denver-Julesburg شاهد بهبود تعداد دکل ها تا سطح 2020 بوده اند. در همین حال ، حوضه ساحل خلیج فارس 53٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ، اما تعداد دکل ها هنوز زیر سطح همه گیری ویروس قبل از کرونا است. حوضه پرمین همچنین 24٪ نسبت به سال گذشته و حوضه ویلیستون حدود 61٪ افت دارد

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>