جنگ تولید بین Big Oil و SEC

[ad_1]

در حالی که نهادهای نظارتی ایالات متحده نیازهای شدیدتر برای افشای آب و هوا را از صنعت مورد بررسی قرار می دهند ، بیگ اویل به عقب می رود و مقامات را نسبت به فراتر رفتن از حوزه صلاحیت خود هشدار می دهد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در تاریخ 14 ژوئن سیل ارسالی از سرمایه گذاران ، صنعت و سهامداران را در پاسخ به فراخوان ورودی برای نحوه به روزرسانی نحوه تنظیم افشای مربوط به آب و هوا منتشر کرد.

در این نامه ها تضاد شدیدی بین مواضع صنعت در مورد نیازهای جدید افشایی ، با حضور سیلیکون ولی به طور کامل و Big Oil با شک و تردید بیشتر تأکید شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>