تحلیلگر: پایان دوره ای برای لوله های گازی بزرگ Greenfield؟

[ad_1]

آیا خط لوله Mountain Valley در Appalachia از آخرین پروژه های بزرگ greenfield خواهد بود؟ کولت Breshears ، مدیر ارشد تحقیقات و رئیس زیرساخت های آمریکای شمالی در Wood Mackenzie ، چنین فکر می کند.

برشیرز در کنفرانس اخیر Midstream PA گفت: “خط لوله کوه دره بسیار سخت است.” “سخت تر از [Energy Transfer LP’s] روور داشته است. “

وود مکنزی با وجود دردسرهای زیاد پروژه ، انتظار دارد کوه دره تکمیل شود. چنین موردی برای بسیاری از پروژه های مهم مانند خط لوله ساحل آتلانتیک که سال گذشته لغو شد وجود نداشته است. که تقریباً این س begال را ایجاد می کند: چرا یک شرکت خط لوله تحریک پیگیری پروژه های بزرگ از این قبیل را تحمل می کند؟ پاسخ ساده: چشم انداز تولید گاز آن را می طلبد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>