به گفته مجریان نفت ، مالیات کربن در انتقال انرژی حیاتی است

[ad_1]

طبق گفته اعضای هیئت مدیره مدیران صنعت نفت که طی یک مجمع اخیر صحبت کردند ، برای انجام انتقال به انرژی های پاک تر ، مالیات کربن مورد نیاز است.

آنها گفتند كه این امر همچنین بیش از شركتهای نفت و گاز به تغییر نیاز دارد.

دانیل فیتزجرالد ، مدیر کل نروژ ، گفت: “اگر می خواهید جامعه – و فقط فضای نفت و گاز نیست – برای ایجاد یک تحول بزرگ ، شما به دولت و قانون نیاز دارید تا این تغییر را در همه صنایع به روش مشترک انجام دهد.” بازیکن فراساحلی متمرکز Lundin Energy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>