بازیکنان شیل آمریکایی در مورد افزایش کارایی ، تورم صحبت می کنند

[ad_1]

مدیران می گویند که بهبود بهره وری تأثیر فشار تورمی را که در نمایشنامه های شیل ایالات متحده مشاهده می شود ، کاهش می دهد ، زیرا اپراتورها از مزایای شبیه سازی ، بهبود زمان چرخه و طول جانبی بیشتر استفاده می کنند.

تا چه زمانی این دور ادامه دارد ، باید دید.

این موضوع طی تماسهای سه ماهه دوم این هفته با بازیکنان شیل مانند EOG Resources Inc. ، ConocoPhillips Co. ، Diamondback Energy Inc. و Pioneer Natural Resources Co. مطرح شد و سوالات تحلیلگران را مطرح کردند. با افزایش تقاضای انرژی در جهان ، تولیدکنندگان نفت سود سه ماهه و جریانهای نقدی بیشتری را در کنار افزایش بهره وری گزارش کرده اند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>