بازار جهانی نفت چه بعدی دارد؟

[ad_1]

به گفته کارشناسان انرژی ، کرونا ویروس هنگام ورود به بازار نفت و گاز از صندلی راننده خارج است و عربستان و روسیه را در این سمت قرار می دهد.

آنچه در مرحله بعدی است می تواند به خواسته این دو راننده برسد.

مارک فینلی ، عضو انرژی و نفت جهانی در مرکز مطالعات انرژی در موسسه بیکر دانشگاه رایس ، در جریان OTC Live اخیر گفت: “اگر آنها بخواهند قیمت ها را افزایش دهند ، می توانند مهار تأمین كنند و موجودی ها را حتی كمتر كنند.” وبینار “اما در چه مرحله ای این امر ضد نتیجه می شود؟ در چه مرحله ای قیمت های بالاتر مته های آمریکایی را به بازی برگرداند؟ “

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>