اگزون موبیل به نفت در دریای Uaru-2 گویان حمله می کند

[ad_1]

کنسرسیوم شرکت Exxon Mobil در پشت اکتشافات دریایی گویان با اخبار منتشر شده در تاریخ 27 آوریل از کشف یکی دیگر از روغن های موجود در بلوک Stabroek ، منابع قابل بازیابی بیشتری اضافه کرده است.

چاه Uaru-2 ، واقع در حدود 6.8 مایلی جنوب چاه Uaru-1 و شمال کشف Red Tail ، در حدود 120 فوت از آنچه Exxon Mobil به عنوان مخازن حامل روغن با کیفیت بالا توصیف کرده است ، شامل فواصل جدید زیر Uaru-1 است. این چاه که در 5659 فوت آب حفر شده ، نوزدهمین کشف در بلوک Exxon و شرکای Hess Corp. و CNOOC Ltd. چین است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>