اقتصاد مبتنی بر بازاریابی برای توسعه پایدار

[ad_1]

بازاریابی منطقه ارزش محور است و فرصت های جدیدی را برای رشد اقتصادی ایجاد می کند. توسعه پایدار در تقاطع رشد اکولوژیکی ، اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرد. عدم اطمینان از آینده امکان طرح ها و برنامه های بازاریابی برای توسعه اقتصاد را فراهم می کند. اگر تقاضا در بازار وجود داشته باشد ، از عرضه نیز اطمینان حاصل می شود.

تلاش های بازاریابی در اقتصاد در پر کردن خلأ در بخشهایی که با ضرر روبرو هستند نقش حیاتی دارد. احیای چندین مشاغل با ایجاد ارزش در زنجیره ملت امکان پذیر است و به توسعه پایدار کمک می کند. ابتکارات مبتنی بر ارزش منجر به توسعه اجتماعی ، اکولوژیکی و اقتصادی می شود که مسیر پایداری را تحت تأثیر قرار می دهد.

در زمان Covid ، مشاغل با تنوع بخشیدن به خود در دسته هایی مانند ماسک و ضدعفونی کننده ، احیا شده بودند. ادغام و متنوع سازی توسط مشاغل منجر به رشد صحیح پایداری می شود. توسعه محصولات سازگار با محیط زیست و ایجاد اشتغال ، تغییر الگوی عملکرد آنها را نشان می دهد.

اگر پویایی در جنبه های اکولوژیکی و اجتماعی کسب و کارها اتخاذ شود ، اقتصاد شاهد تغییر است. بازاریابی فقط می تواند تمایز در رشد پایدار باشد. این تنها منطقه ای است که با قابلیت های پویای خود در افزایش خلقت و تجارب ، به ایجاد تغییر شکسته کمک می کند.

هند و سایر کشورها باید خود را با تغییر در اکولوژی ، جامعه و اقتصاد سازگار کنند و این تغییر تنها ثابتی است که برای توسعه پایدار در جهان قابل مشاهده و مناسب خواهد بود.لینک شده


سلب مسئولیت

نظرات بیان شده در بالا از نظر نویسنده است.پایان مقالهLeave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>