اخطار می دهد آخرین رونق قیمت نفت در حال آمدن است

[ad_1]

با شروع بازگشایی اقتصادها ، بهبود تقاضای پسا همه گیر منجر به یکی از قوی ترین دوره های رشد تقاضای نفت می شود. بر اساس گزارش جدید گروه مشاوره بوستون (BCG) اگرچه این ابر موتور سیکلت برخلاف اوایل قیمت نفت نخواهد بود.

“جیمی وبستر” ، ارشد مدیر مرکز تأثیر انرژی BCG ، به هارت انرژی گفت.

وبستر ادامه داد: “این قیمتها ، کاملاً بالاتر از هزینه های دراز مدت ، 18 سال گذشته به طول نخواهد انجامید ، زیرا کشش سیستم برای عرضه و تقاضا بسیار بیشتر است. “با کمرنگ شدن رونق ، قیمت ها به شدت کاهش می یابند ، در حالیکه هزینه های حاشیه ای نیز در دراز مدت کاهش می یابد.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>